Kontakt

Hekko.pl

Załącznik - jeśli jest konieczny.
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO): Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
czytaj całość...
H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu,
Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań,

NIP: 7822622168
REGON: 364261632
KRS: 0000612359
Obsługa zgłoszeń z formularza
dni powszednie w godz. 8 – 22
soboty w godz. 10 – 18
niedziele w godz. 10 – 18
Obsługa telefoniczna
tel: 58 732 71 94
fax: 58 732 71 96
dni powszednie w godz. 8 – 18
Infolinia dedykowana
dla posiadaczy pakietów hostingowych z dedykowaną infolinią:

tel: 58 732 77 77