Polityka prywatności

Bezpłatny generator beta


Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać opracowaną pod Twoim kątem Politykę Prywatności, z informacjami dot. danych osobowych oraz cookies.

Uzyskasz wzór, który w wielu wypadkach możesz stosować bez dalszych zmian. W wypadku bardziej złożonych stron wzór będzie wygodnym punktem wyjścia do opracowania bardziej szczegółowego dokumentu.


Dane podstawowe

W tej części podaj główne dane. Warunkiem przejrzystej Polityki Prywatności jest jasne określenie, kto jest właścicielem strony. Nie zapomnij o podaniu danych rejestrowych. Jeśli stronę prowadzisz jako osoba prywatna dane rejestrowe nie będą konieczne. W wypadku firm najlepiej podać NIP, REGON, KRS - można wymienić je w tej rubryce po przecinku.

Czy powołałeś Inspektora Ochrony Danych?

Jeśli strona nie należy do podmiotu publicznego, najczęściej nie jest to wymagane. Staje się konieczne, jeśli Twoja główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę (np. firma ubezpieczeniowa w celu oceny ryzyka), albo Twoja główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych ujawniających poglądy polityczne czy też danych dotyczących zdrowia przetwarzanych przez szpitale), oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

nie

tak

Z jakich technik marketingowych korzystasz?

Google Analytics
Remarketing
Piksel konwersji FB
Monitoring zachowania na stronie, np. nagrywanie ekranu
Działania marketing automation
Profilowanie osób fizycznych

Jakie środki ochronne dla swojej strony www stosujesz?

Certyfikat SSL do ochrony transmisji
Szyfrowanie danych osobowych w bazie
Hasła są zapisane w bazie niejawnie, jako tzw. hashe.
Dwuskładnikowa autentykacja, np. login i hasło + kod w SMS
Jako właściciel strony regularnie zmieniasz swoje hasła dostępowe
Regularnie wykonujesz kopie danych podanych na stronie
Dbasz o regularne aktualizacje oprogramowania na stronie

Do czego wykorzystujesz dane podawane na Twojej stronie?

Prowadzenie newslettera
Prowadzenie systemu komentarzy
Prowadzenie forum internetowego
Prowadzenie rozmów typu chat online
Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
Obsługa zapytań przez formularz
Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
Realizacja zamówionych usług
Windykacja należności
Prezentacja oferty lub informacji

Komu udostępniasz dane podane na stronie?

firma hostingowa na zasadzie powierzenia
kurierzy
operatorzy pocztowi
ubezpieczyciele
kancelarie prawne i windykatorzy
banki
operatorzy płatności
organy publiczne
operatorzy systemu komentarzy
operatorzy rozwiązania typu chat online
upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

W jakiej firmie strona jest utrzymywana?

Czy dane osobowe, które zbierzesz, będą przekazane poza UE?

Jeśli korzystasz np. z hostingu albo takiego systemu przetwarzania danych, który znajduje się poza granicami UE, masz obowiązek uprzedzić o tym użytkownika.

Jeśli korzystasz np. z hostingu albo takiego systemu przetwarzania danych, który znajduje się poza granicami UE, masz obowiązek uprzedzić o tym użytkownika.

nie, wszystko zostaje wewnątrz UE

tak, dane będą przesłane poza UE

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych

Poniższe zgody są warunkiem koniecznym skorzystania z bezpłatnego narzędzia.

Zgadzam się na przesyłanie mi mailem informacji handlowych, marketingowych i edukacyjnych przez H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.)
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, Poznałem i akceptuję Politykę Prywatności.. Dokument, który wygenerujemy jest wzorem - propozycją. Zalecamy dokładne sprawdzenie dokumentu pod kątem zgodności z Twoją stroną, a w razie wątpliwości zasięgnięcie opinii prawnej, aby wygenerowana polityka była zgodna z rodzajem działalności jaką prowadzisz. Przyjmujesz także do wiadomości wszystkie poniższe informacje.
W związku z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy kto i na jakich zasadach będzie administrować Twoimi danymi: rozwiń by przeczytać całość...